SRFK:s Styrelse och funktionärer

Styrelsen

Ordförande: Mikael Hansson
ordforande(at)srfk.com

Vice ordförande: Henrik Fröding
viceordf(at)srfk.com

Kassör: Joakim Selander
kassor(at)srfk.com

Sekreterare: Viktor Hallbeck

Säkerhetsansvarig: Henrik Fröding

Suppleant: Mikael Jakobsson

Suppleant: Mats Millberg

Revisorer

Revisor: Bitte Wernqvist

Revisorssuppleant: Vakant

Valberedning

Ledamot: Martin Sveden

Ledamot: Fredrik Tibbling

Övriga funktionärer

Utbildningskommittén: Vakant

Sportkommittén: Mats Millberg

Helikopterkommittén: Vakant

Materialförvaltare:

Drönaransvarig: Fredrik Tibbling

Webbmaster: Mats Millberg

Redaktör: Vakant