SRFK:s Styrelse och funktionärer 2016

Styrelsen

Ordförande: Mikael Hansson
ordforande(at)srfk.com

Vice ordförande: Henrik Fröding
viceordf(at)srfk.com

Kassör: Joakim Selander
kassor(at)srfk.com

Sekreterare: Gustav Troedsson
sekreterare(at)srfk.com

Säkerhetsansvarig: Henrik Fröding
sakerhetsansvarig(at)srfk.com

Suppleant: Mikael Jakobsson
suppleant2(at)srfk.com

Suppleant: Mats Millberg
suppleant1(at)srfk.com

Revisorer

Revisor: Bitte Wernqvist

Revisor: Erik Lagerqvist

Revisorssuppleant: Vakant

Valberedning

Ledamot: Martin Sveden

Övriga funktionärer

Utbildningskommittén: Vakant
utbildning(at)srfk.com

Tävlingskommittén: Mikael Svensson
tavlingskommitten(at)srfk.com

Helikopterkommittén: Vakant
helikopterkommitten(at)srfk.com

Materialförvaltare: Conny Darnell
materialforvaltare(at)srfk.com

Drönaransvarig: Henrik Fröding
sakerhetsansvarig(at)srfk.com

Webbmaster: Mats Millberg

Redaktör: Vakant