IMAC

För att tävla IMAC i klasserna över Basic är enda kravet att modellen är trogen en förebild av ett fullskala aerobaticplan + att det ska finnas en pilot och instrumentbräda i planet. Från sent 90-tal fram till idag har även modellerna växt. Det är inte ovanligt att man får se 40 – 46% skala-modeller på starlinjen. Modeller med 150cc boxermotorer som levererar runt 20Hk!

Varför så stora modeller och varför större och större? Storleken har faktiskt betydelse, ju större modell du har ju bättre flyger den. En stor modell presenterar sig också bättre i luften och är lättare att hantera i vind. Men, storleken gör ingen till vinnare! Många tävlingar vinns fortfarande av mindre modeller flugna av skickliga piloter. Även i de högre klasserna. Gällande storlek så ligger max på mellan 40 och 50% skala. Sedan är det stopp p.g.a. de regler som finns för maxvikt på modeller. (I USA enl. AMA är maxvikt 55Lbs=25kg, samma som i Sverige)

Inom SRFK tävlas det i grenarna Sportsman, Intermediate och Advanced. Två av våra piloter är på väg att ta steget vidare till Unlimited som är den högsta klassen inom IMAC och också den klass som är den svåraste. De manövrar som ingår i den klassen är otroligt svåra och det krävs många års träning för att kunna bemästra dem. I Sportsman och Intermediate har man manövrar som de flesta kan klara av och det finns även en nybörjarklass som heter Basic. Basic är instegsklassen för de flesta och det är bra att börja där även fast man tycker sig klara av de manövrar som ingår där. Att börja i Basic ger en bra start för hur tävlingar och annat fungerar inom IMAC.

SRFK har idag mellan 5 och 7 piloter som aktivt flyger IMAC, det tränas en hel del och ni kan träffa oss som flyger för att lära er hur ni tar ert steg längre i er flygning genom att komma ned till fältet och prata med oss. Gå gärna in på svenska IMAC-sidan mini-iac.se och läs mer.

Väl Mött
IMAC-piloterna via Patric Holmström