Säkerhetsregler för SRFKs modellflygfält på Barkaby

Vi har några enkla regler som är till för vår säkerhet. Säkerhetsreglerna gäller alla som uppehåller sig på modellflygfältet, alltså även åskådare. Detta i syfte att höja trevnaden på flygfältet. Läs igenom dessa regler innan du flyger på vårt fält. Reglerna finns även uppsatta på tavlan vid depån.

Skulle olyckan ändå vara framme säkerställer medlemmarnas medlemskap i Sveriges Modellflygförbund att ett försäkringsskydd finns.

Godkända fält

SRFK kan godkänna modellflygfält som innefattar SMFF-försäkring, för att få ett godkännande måste dokumentet ”godkännande av modellflygfält på SRFK-flygplatser” fyllas i och skickas till sakerhetsansvarig@srfk.com. Styrelsen kommer att behandla förfrågan vid nästa styrelsemöte. Säkerhetsansvarig kan direkt meddela ett svar till den som ansöker om godkänt fält via telefon om inga konstigheter föreligger.

Haveri

Vi vill följa upp haverier, därför har vi tagit fram ett dokument som vi vill att ni som har fått ett haveri (eller incident) vid flygning fyller i. Detta dokument kommer vi att hantera och agera efter och om vi ser ett mönster i vad som kan orsaka dessa haverier kommer vi inom styrelsen att försöka rätta till problemet.