Kod: 1612

  1. Nytt  kodlås till containern som har koden 1612.
    När du har ställt in koden på låset trycker du ihop låset och det öppnar sig.
  2.  När du skall låsa efter dig vrider du bort koden och trycker ihop låset. Har du koden kvar och trycker
    ihop låset går det inte att stänga det. Så vrid bort koden och tryck ihop låset. Det är lite tajt att få
    ihop låset men tryck till bommen samtidigt så går det.

Kod till bommen: 1927