SRFK:s Styrelse och funktionärer 2016

Styrelsen

Ordförande: Mikael Hansson
ordforande(at)srfk.com

Vice ordförande: Patric Holmström
viceordf(at)srfk.com

Kassör: Joakim Selander
kassor(at)srfk.com

Sekreterare: Stefan Karlström
sekreterare(at)srfk.com

Säkerhetsansvarig: Henrik Fröding
sakerhetsansvarig(at)srfk.com

Suppleant: Mikael Jakobsson
suppleant2(at)srfk.com

Suppleant: Jörgen Nathorst-Böös
suppleant1(at)srfk.com

Revisorer

Revisor: Bitte Wernqvist

Revisor: Erik Lagerqvist

Revisorssuppleant: Vakant

Valberedning

Ledamot: Roland Brebäck
valberedning(at)srfk.com

Ledamot: Robert Ekman
valberedning(at)srfk.com

Övriga funktionärer

Utbildningskommittén: Vakant
utbildning(at)srfk.com

Tävlingskommittén: Mikael Svensson
tavlingskommitten(at)srfk.com

Helikopterkommittén: Vakant
helikopterkommitten(at)srfk.com

Materialförvaltare: Conny Darnell
materialforvaltare(at)srfk.com

Webbmaster: Stefan Karlström
webmaster2(at)srfk.com

Redaktör: Vakant

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande