Tävlingslicenser och startavgifter

För juniorer står SRFK för hela kostnaden för din tävlingslicens under året givet att följande förutsättningar är uppfyllda:

Att du har betalat in medlemsavgiften för året.
Att du deltar i minst en tävling under året.

Hur ansöker jag om tävlingslicens?

Nationell licens

Du kontaktar vår kassör och meddelar vilken klass du ämnar tävla i.
Betalar in 300kr till SRFK.
Kassören sköter sedan registreringen hos SMFF.

Internationell licens

Du kontaktar SRFK eller SMFF för anmälningsblanketter. Blanketten skall skrivas under av någon i SRFK:s styrelse och skickas in till SMFF. Efter ungefär två veckor kommer licensen med postförskott hem till din brevlåda. Kostnaden för en ny internationell licens är 300 kr.