Tävlingslicenser och startavgifter

SRFK står för hela kostnaden för din tävlingslicens under året givet att följande förutsättningar är uppfyllda:

Att du har betalat in medlemsavgiften för året.
Att du deltar i minst en tävling under året.
Hur ansöker jag om tävlingslicens?

Nationell licens

Du kontaktar vår kassör och meddelar vilken klass du ämnar tävla i. Kassören sköter sedan registreringen hos SMFF.

Vid årets slut skall du kunna redovisa att du tävlat minst en gång under året. Om så inte är fallet debiteras du 150 kr för licenskostnaden.

Internationell licens

Du kontaktar SRFK eller SMFF för anmälningsblanketter. Blanketten skall skrivas under av någon i SRFK:s styrelse och skickas in till SMFF. Efter ungefär två veckor kommer licensen med postförskott hem till din brevlåda. Kostnaden för en ny internationell licens är 150 kr; det kostar ingenting att förlänga sin licens.

Vid årets slut skall du kunna redovisa att du tävlat minst en gång under året. Om så inte är fallet får du ingen ersättning för licensavgiften.

Ersättning för startavgifter

SRFK står även till en viss del för dina startavgifter under året. Du måste själv bokföra alla avgifter med kvitton etc. och lämna in ett yrkande på ersättning till styrelsen vid årets slut. Styrelsen kommer då att avgöra hur stor din ersättning blir.